Startsida

Samtal och psykoterapi i Dalarna AB


Ann-Christine Forsgren

Samtal och psykoterapi i Dalarna AB 


är en privat samtalsmottagning för vuxna, ungdomar, par och familjer. Mottagningen ligger i centrala Borlänge, nära tåg- och busstation.


Samtal och psykoterapi

Samtal för vi dagligen med varandra. Det som skiljer psykoterapeutiska samtal från våra vardagliga förtroliga samtal är att psykoterapeutiska samtal kräver en metod.

Metoden ansvarar psykoterapeuten för, likaså en förutsättningslös förståelse

och respekt för den eller de individer som terapeuten möter. Förtroende och allians med terapeuten är viktig. Det gemensamma samtalet utgör grunden och metoden den vitala delen för förändring i psykoterapi.


Om mig


Jag är socionom och legitimerad

psykoterapeut. Jag har en integrativ psykoterapeutisk utbildning, vilket innebär att jag arbetar både med KBT (Kognitiv Beteende Terapi) och psykodynamiska metoder. Jag har också en

familjeterapeutisk- och en ungdomsterapeutisk utbildning. Detta innebär att jag har möjlighet att anpassa metod efter behov.

Jag har en lång erfarenhet inom psykiatri och socialt arbete.

Hemsida gjord av Nils Forsgren

Copyright © All Rights Reserved