Startsida


Samtal och psykoterapi

Samtal för vi dagligen med varandra. Det som skiljer psykoterapeutiska samtal från våra vardagliga förtroliga samtal är att psykoterapeutiska samtal kräver en metod.

Metoden ansvarar psykoterapeuten för, likaså en förutsättningslös förståelse

och respekt för den eller de individer som terapeuten möter. Förtroende och allians med terapeuten är viktig. Det gemensamma samtalet utgör grunden och metoden den vitala delen för förändring i psykoterapi.

Samtal och psykoterapi i Dalarna AB 

är en samtalsmottagning för vuxna, ungdomar, par och familjer. Mottagningen finns i Falun, på Ölandsgatan 10 och i Borlänge på Bygatan 16.


Om mig

Jag är socionom och legitimerad

psykoterapeut. Jag har en integrativ psykoterapeutisk utbildning, vilket innebär att jag arbetar både med KBT (Kognitiv Beteende Terapi) och psykodynamiska metoder. Jag har också en

familjeterapeutisk- och en ungdomsterapeutisk utbildning. Detta innebär att jag har möjlighet att anpassa metod efter behov.

Jag har en lång erfarenhet inom psykiatri och socialt arbete.