Psykoterapi

Psykoterapi

Jag har försökt att på

ett mycket förenklat sätt beskriva olika psykoterapeutiska

arbetsmetoder för att Du som läser ska kunna få en översiktlig

bild av vad en psykoterapeutisk metod innebär.

Psykodynamiskt arbetssätt

Psykoterapeutiska samtal

som utgår från ett psykodynamiskt synsätt, innebär att individen

genom samtalen lär känna sig själv och sin samvaro med andra

utifrån tidiga mentala erfarenheter och hur dessa påverkat livet.

Genom att öka förståelsen för och acceptansen av sig själv och

de egna behoven, öppnas möjligheter till en förändring i livet.

KBT

Psykoterapeutiska metoder

enligt KBT innebär att individ och terapeut gemensamt undersöker

hur tankar styr beteenden och känslor. Genom att gemensamt undersöka

tankarnas relevans, kvalité och dominans över beteenden och

därefter undersöka alternativa tankar, utvecklas förändring från

dysfunktionellt beteende till en mer välfungerande tillvaro. KBT

metoder innehåller en del praktiska övningar, b la så kallade

exponeringar som sker stegvis. Exponeringarna sker tex inför sådant

som väcker oro och som individen upplever ångestfyllt.

Parterapi

I parterapi lär sig

individerna att vara närvarande lyssnande till varandra. Fokus i

samtalen är respekt och förståelse för de egna och partnerns

behov, svårigheter, styrkor och önskningar i relationen och hur

dessa verkar för eller emot en hållbar relation. Parterapi innebär

på så sätt att utvecklas tillsammans i en jämbördig relation med

en balans mellan två vuxna.


Unga-vuxna

Forskning och aktuella samhällsundersökningar visar att gruppen unga-vuxna är den grupp i samhället där psykisk ohälsa ökar mest. Idag ställs höga krav

på unga-vuxna, att prestera och följa ett högt livstempo på flera olika plan. Samtidigt befinner sig individen i en tid i livet när orientering in i vuxenlivet sker som mest aktivt. I psykoterapeutiska samtal kan det därför vara viktigt att som ung-vuxen få uttryckasig själv och få stöd och hjälp med att orientera sig i livet.